Föreningen

Den orginella ensemblen från föreningens första spex på Lundakarnevalen 1998

Den orginella ensemblen från föreningens första spex på Lundakarnevalen 1998

 

Var GladSpexarnas historia


Under hösten 1997 var kärnan i Var GladSpexarna engagerade i nationsspexet på Västgöta Nation. Karnevalsvåren kom och beslutet togs att Hallands Nation och Västgöta Nation skulle ordna en Hviskadals-karneval, som tidigare gånger skett. På grund av detta beslut så fanns det plötsligt inte någon plats för ett spex på våren, nationen skulle användas till festiviteter, och en lösning var tvungen att hittas om det skulle bli nåt spex den våren. Nationens båda spexförmän, Tulle och Lulle hade sedan hösten bollat med idén att arrangera ett tältnöje på Karnevalen, och denna plan kändes nu väldigt aktuell... Sagt och gjort, alla nationsspexare som varit med på hösten kontaktades och informerades om läget. Det färdiga resultatet blev ett tältspex i karnevalensistisk och lundensisk anda, En Karnevalssaga. Projektet visade sig slå mycket väl ut, alla biljetter såldes och Sydsvenskan gav mycket beröm för tältnöjet.

Efter detta rullade det på. Det beslutades att en fristående student-spexförening skulle bildas. En spexförening för personer från alla utbildningar, alla nationer, alla åldrar. 1:a januari 1999 blev Var GladSpexarna en erkänd studentförening inom Akademiska Föreningen. Samma år sattes det första Var Gladspexet i AF-Borgen upp: Odysseus Återkomst.

Sedan dess har Var Glad satt upp 2 spex om året i AF-Borgen, men har även framfört ytterligare spex på Kiviks Marknad, ända fram tills idag!