mono paul.png

Mäster Mono Paul

Mäster Paul är en dryg och snofsig herre, ägaren av herrgården och värd till kvällens evengemang. För att öka sin egen rikedom söker han ständigt nya investeringar, är hård med sina hyror och vill alltid vinna på ett visst spel. När han inte gastar åt sin egen, något morbida, humor pratar han gärna om sin far, som Paul har fått alla sina åsikter om ensamrätter ifrån. Vet även väldigt mycket om sina gäster, kanske lite för mycket för sitt eget bästa...