senap.png

Överste Senap

Översten har exceptionellt kort stubin och beroendepersonlighet, och har gjort blixtkarriär i det militära. Denna adrenalinjunkie skryter ofta och gärna om sina heroiska insatser i Kriget, då sviniga nassar ska ha åsamkat honom den krigsskada som än idag gör att han haltar. Har kanske ett lite väl stort förtroende för rättsväsendet och tror i hemlighet på asa-gudarna.